GMStylePlus_Logo_2K_White-01

Privātuma politika

Šī Privātuma politika apraksta, kā GM Style plus (turpmāk – “Pārzinis” vai “Mēs”), reģistrācijas Nr.53603064871; Juridiskā adrese: Jelgavas novads, Kalnciema pagasts, Kalnciems, Jaunības iela 2-48, LV-3016 iegūst, apstrādā un glabā personas datus, ko Pārzinis iegūst no saviem klientiem un personām, kas apmeklē interneta mājaslapu (turpmāk – “Datu subjekts” vai “Jūs”).

1.Personas dati

1.1 Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t. i., Datu subjektu. Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.

1.2 Personu identificējošu informāciju Datu pārzinis iegūst, apstrādā un glabā, galvenokārt ar interneta vietnes kontaktformu un e-pastu.

1.3 Datu pārzinis var apstrādāt šādus personas datus:

  • Vārds, uzvārds;
  • Piegādes adrese;
  • E-Pasta adrese;
  • Telefona numurs;
  • Jebkura cita informācija, kura iesniegta sazinoties ar Mums.

1.4 Apmeklējot un izmantojot interneta vietni, Jūs piekrītat, ka jebkura sniegtā informācija tiek izmantota un pārvaldīta atbilstoši Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.

1.5 Pārzinis glabā Jūsu personas datus tik ilgi, kamēr tas nepieciešams šajā Privātuma politikā noteikto mērķu izpildei vai saskaņā ar arējos normatīvajos aktos noteikto.

2. Datu apstrādāšanas mērķi

Mēs ievācam un apstrādajam Jūsu sniegtos personas datus, lai nodrošinātu:

  • Pakalpojumu sniegšanu;
  • Uzņemto līgumsaistību izpildi;
  • Aizsargātu GM Style plus likumiskās intereses.

3. Datu subjekta tiesības un pienākumi

3.1 Jūs esat atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi.

3.2 Jums ir pienākums informēt GM Style plus, gadījumā, ja Jūsu sniegtie personas dati ir mainījušies vai novecojuši.

3.3 Jums ir tiesības pieprasīt no GM Style plus Jūsu apstrādātos personas datus, kā arī pieprasīt to labošanu, apstrādes ierobežošanu, vai dzēšanu.

4. Datu pārziņa tiesības un pienākumi

4.1 Mums ir tiesības nodot Jūsu personas datus sadarbības partneriem un datu apstrādātājiem, lai pildītu savas saistības pret Jums.

4.2 Mūsu pienākums apstrādājot personas datus ir veikt visus tehniski un organizatoriski iespējamos drošības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personīgo informāciju no nelikumīgas piekļuves, izpaušanas, labošanas, vai dzēšanas.

5. Sīkdatnes

Šīs mājaslapas pareizai darbībai Mēs izmantojam sīkdatnes (cookies). Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta kopā ar mājaslapu uz apmeklētāja ierīci. Tajā saglabātā informācija var tikt nosūtīta uz Mūsu, vai attiecīgo trešo pušu serveriem pēc atkārtota mājaslapas apmeklējuma.

Vairāk par sīkdatnēm

6. Politikas izmaiņas

Mēs paturam tiesības pārskatīt un veikt izmaiņas šajā Privātuma politiku jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma. Spēkā esošā Privātuma Politika pieejama Mūsu mājaslapā https://gmstyleplus.com/privatuma-politika/